Bemelegítés

2015.12.14 08:11
Juhász Kata társulata honlapjáról
 
Előkészületben új darabunk, a Bemelegítés
ÁPRILIS 12, 2014
 
Készül Bemelegítés című új darabunk, amit hamarosan Varsóban, az idei Zawirowania Nemzetközi Táncfesztiválon fogunk bemutatni.
 
 
A darab előzménye, hogy Alapítványunk az elmúlt években színházi beavató programjával igen sokat járta az országot. Pedagógiai munkánk során közeli viszonyba kerültünk a mai tizenéves korosztállyal, és rengeteg tapasztalatra tettünk szert kultúrafogyasztási szokásaik, érdeklődésük, felkészültségük, elvárásaik, és reagálásuk tekintetében. Általános tapasztalatunk az is, hogy tájolás esetén a legkomolyabb, az előadók egészségét és az előadás minőségét is veszélyeztető probléma a bemelegítés hiánya (több órás gépkocsival való utazás során a táncosok elveszítik a reggeli bemelegítés hatását is). Ugyancsak sok információt gyűjtöttünk az iskolai oktatásszervezéssel kapcsolatosan, ami rendkívül fontos, hogy elkerülhessük a bemutatásra váró tornatermi előadásunk forgalmazásakor felmerülő számos logisztikai, technikai vagy akár akusztikai buktatót. Mindezeket a tapasztalatokat Igyekszünk beépíteni és kamatoztatni a Bemelegítés című ifjúsági előadásunknak már az elkészítésekor.
 
Az előadásban nem tervezzük semmiféle díszlet, vagy nagyobb kellék használatát. A darabot nézőszámtól függően nagyobb osztályteremben, díszteremben vagy tornateremben adjuk elő.  Térigényünk azért nem korlátozódik kizárólag osztályteremre, mert szeretnénk, ha a diákok nemcsak passzív nézői lennének az előadásnak, hanem fizikalitással, mozgással is bekapcsolódnának a játékba.
 
Az előadás strukturálisan: mozgás, zene, látvány és szöveg egysége. Tánc-technikailag, tehát mozgásvilágát tekintve az a darab, amit a cím is sejtet: bemelegítés, melyhez segítségül hívunk akár gyógytorna, akár jóga-pilatesz, akár klasszikus balett „bemelegítés formákat.”
 
E bemelegítés során az előadók azonban szöveges szerepet is játszanak. Az előadás mégsem olyanfajta drámai színjáték, ahol az egyes szereplők interakciói dialógusok formájában viszik előre a cselekményt. Ehelyett a szereplők monológok, illetve a közönséggel való dialógusok formájában inkább egymásnak adják a szót: nem egymással kommunikálnak, hanem a közönséggel.
 
Az előadás szövege slam-ben folyik, amely a darab zenéjén kívül meghatározza a ritmust, és a dinamikát. A táncosok slammelése megadja előadásmódjuk stílusát is: a táncosok „kifelé beszélése” ötvöződik a mozgással. A szereplők egymásnak „adják a szót” (a szólamot), a slam nem narrációként, hanem versként, dallamként funkcionál az előadásban.
 
A „bemelegítés”  címet mozgásban konkrét és szövegben metaforikus értelemben is használjuk. Inkluzív előadást tervezünk: tapasztalatunk szerint főleg a fiatalabb korosztály még szívesen aktivizálja magát, és könnyebben száll be tettleg az előadásba, mint verbális megnyilatkozás formájában. Célunk ezért elérni, hogy a tanulók előbb vagy utóbb fokozatosan bekapcsolódjanak a mozgásba. Erre többféleképpen lehet őket motiválni. A darabnak tehát időről időre kell ilyen belépő kapukkal szolgálnia.
 
Metaforikus értelmében használjuk a címet, egzisztenciális állapotként, általánosabb síkon, de az emberi életre fókuszálva vetjük föl a bemelegítés témáját. Életkorukra való tekintettel kézenfekvően merül ez föl a közönség egzisztenciális helyzetét illetően: kisebb vagy nagyobb kamaszként még csak készülnek, ’melegítenek’ a felnőtt életre, annak a -több-kevesebb változtatással- mindannyiunk életében lefuttatandó ’bioprogramnak’ a végrehajtására, amely fizikai (élő) és társas lény mivoltunkból következik. Mondhatjuk, hogy az ember, ha nem is gondola erre –különböző életkoraiban, élete különböző stádiumaiban- mindig bemelegít (készül, edz, fel/készül valamire).
 
 
 
Célközönségünk: 13-17 éves korosztály
 
Ősbemutató időpontja,helyszíne:  2014. április 25. Varsó, Stara Prochoffnia Színház
 
Magyarországi bemutató időpontja: 2014. november vége
 
Helyszíne: stílszerűen egy volt tornaterem: a Műhely Alapítvány Grabó Stúdiója, a Jurányi Produkciós és Közösségi Házban
 
Alkotók, résztvevők:
 
Előadják: Horváth Máté, Bukta Gergő, Mikó Dávid
 
Zeneszerző: Csizmás András
 
Dramaturg, moderátor: Lóky Tamás
 
Informatikai programozás: V-Soft Kft.
 
Drámapedagógus konzultáns: Bethlenfalvy Ádám
 
Szövegíró, slammer: Müller Péter Sziámi
 
Koreográfus: Juhász Kata
 
 Produkciós partnerek: Visegrádi Alap (VARP-PA rezidencia program), Fundacja Scena
 
Támogatók: EMMI, NKA, SÍN, AULEA, Műhely Alapítvány
 
https://katajuhasz.hu/archive/keszul-az-uj-darabunk-a-bemelegites
Vissza