Újdonságok

A játék szerepe a gyermek- és serdülőkori szocializációban

2014.01.06 12:52
Írta: Szitó Imre A játék sokrétű tevékenység. Könnyű felismerni, nehéz néhány szóval meghatározni. Minden meghatározás alól számtalan kivétel van. Mondhatjuk azt, hogy a gyermekkor egyik legfőbb jellemzője a játék, de játszanak a felnőttek is. A játékok nagy része társas interakcióban zajlik le, de...

A drámatanár

2015.08.28 16:50
írta: Lipták Ildikó  A drámatanár, azaz a dráma eszközeit alkalmazó tanár Fontosnak tartjuk, hogy mindenekelőtt megkülönböztessük a drámát mint az irodalom harmadik műnemét és hozzá kapcsolódóan a színházi-színpadi létezéssel kapcsolatos tevékenységeket tanító tanárt a drámapedagógia eszközeit...

A dramatikus tevékenység rendszerezése

2015.08.28 17:00
Írta: Takács Gábor Jelen tipológia egyrészt Gavin Bolton már ismert osztályozása, az utóbbi évek szakirodalma, valamint a magyarországi gyakorlat tapasztalatai alapján készült. Ez a kategorizálás az iskolai gyakorlatban megjelenő tevékenységtípusok főbb jellemzőit gyűjti össze a jobb és pontosabb...

Szerkesztési elvek gyakorlatsorok létrehozásához

2015.08.28 17:04
Írta: Kaposi László A tervezési feladat megbeszélése: gyakorlatsorok elemzési, tervezési szempontjai A gyakorlatok egymásutánisága tudatos tanári tevékenység esetén nem lehet esetleges. A tanárt nem té- vesztheti meg az, hogy a játék önmagáért való. Ez nem egyenértékő a játék öncélúságával. Mint...

Gyakorlatsorok tervezése és vezetése során előforduló gyakori hibák

2015.08.29 17:08
Írta: Kaposi László Gyakorlatok Nálunk a legismertebb dramatikus tevékenységet jelentik: sokan még ma is ezzel azonosítják a drámapedagógiát. Mivel a gyakorlatok mint dramatikus tevékenység rövid időtartamokat fed le, a tevékenység könnyebben átlátható a történeteket feldolgozó, többnyire jelentős...

A dráma, mint pedagógia

2015.08.30 10:29
írta: Takács Gábor Ideje összefonnunk a szálakat és a drámát elhelyeznünk, értelmeznünk pedagógiai szempontok, módszerek alapján is. Néhány példával illusztráljuk, miként van köze a drámának olyan sikeres, ismert reformmódszerekhez, mint például a projektpedagógia, a kooperatív tanulás, a...

A tanár szerepben

2015.08.30 10:37
írta: Kaposi László Nem a köznapi szóhasználat szerinti tanári „szerepekről” lesz szó a továbbiakban – azok amúgy sem szerepek, hanem feladatkörök, mint például a munkavezető, a feladatot kiadó, azt számonkérő, minősítő, a fegyelmet fenntartó stb.  A tanár a dráma képzeletbeli világában...

Modellek a tanítási drámában

2015.08.30 10:39
írta: Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom.1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha nem a gyakorlatból merítenék (tehát a mások és saját magam által művelt tevékenységből), akkor azt...

A tervezésről

2015.08.30 10:41
írta: Mészáros Beáta Amikor a dráma módszereit, technikáit alkalmazó tanár leül azzal a szándékkal, hogy megtervezze tanulóinak a drámaórát, fontos, hogy elgondolkodjon néhány szemponton. Nem csak azért érdemes tervezni, hogy átgondolja az órát és tisztában legyen azzal, mit szeretne csinálni és...

Gyakori hibák a tanítási drámák tervezésében

2015.08.30 10:42
írta: Kaposi László Megjegyzés: a gyakori tervezési hibák ismertetésekor1„műfajilag” nem lehet a teljességre törekedni. A valóság mindent felülmúlhat. Általános, a dráma különböző szerkezeti egységeit egyaránt érintő problémák •      Életkori tévedések: olyasmit...