Lovran 2015. 08. 17-26.

/album/tkmariann/dscf2904-jpg/ /album/tkmariann/dscf2919-jpg/

Drámapedagógia a szaktárgyi oktatásban

2015. májusában nagy öröm ért bennünket. Megkaptuk az Európai Únió Erasmus+ KA1 pályázat eredményét, mely tudatta, hogy nyertünk, és a projekt segítségével elutazhattunk Lovranba (Horvátoszág), és részt vehettünk egy drámapedagógiai tanfolyamon

A projekt célja:

A tanítási órákon alapvető a frontális módszer alkalmazása, mely nem alkalmazkodik a diákok tanulási stílusához, egyéniségéhez, képességéhez és aktuális tudásszintjéhez. A tanítási-tanulási folyamatban egyre inkább előtérbe kerülnek a kooperatív, kollaboratív módszerek. A drámamódszert szeretnénk alkalmazni, mely elősegíti a diákokat abban, hogy minél eredményesebbek legyenek.
A céljaink eléréséhez olyan munkacsoportot alakítottunk, amely a drámapedagógia módszereivel képes támogatni és megszervezni olyan tantárgyak közti külső és belső integráción nyugvó folyamatokat, melyek elvezetnek ahhoz, hogy sikeresen fejlesszük a diákok kulcskompetenciáit és kialakítsuk a 21. században szükséges képességeket. Olyan interaktív tevékenységeket, tanulási környezetet szervezünk a drámamódszer segítségével, mely több tantárgy tananyagát is összekapcsolja, ezzel érthetőbbé teszi azokat a diákok számára, könnyebbé teszi az összefüggések, kapcsolódások meglátását.
Az iskolában a team bemutatja a drámapedagógia módszereit a kollégáknak, olyan bemutató órák illetve foglalkozások megtartásával, ahol az érdeklődő kollégák is betekintést nyerhetnek és módszertani repertoárjukat bővíthetik.
A megtanult elméleti ismeretek és gyakorlati feladatok a drámatechnika alkalmazása a tanítási tanulási folyamatban lehetőséget adnak arra, hogy az új módszert adaptáljuk és az iskola speciális igényeihez, és a tantervi követelményekhez alakítsuk. A munkacsoport tagjai olyan óravázlatokat, óraterveket fognak létrehozni, amelyek az új módszer segítségével a drámatechnika mindennapi használatával a tantárgyi integrációt támogatva lesznek képesek munkájukat végezni. Diákok szociális és érzelmi kompetenciáit, motiváltságát fejlesztik, és ez által sikeresebbé teszik őket. a tanulási folyamatban is.  
 Azért  volt kulcsfontosságú részt venni ezen a képzésen, mert az Európai Unióban együttműködő tagállamok eltérő oktatási rendszerrel, különböző szabályokkal és gyakorlatokkal rendelkeznek, ezek megismerése segíti a saját módszertani kultúránk fejlesztését, így sikeresebben vonhatjuk be a kollégákat és a diákjainkat is különböző munkafolyamatokba, projektekbe.
 
A program terve:
2015. 07.01-től A program előkészítése. Prezentációk, önéletrajzok elkészítése, feltöltése a portálra. Szervezési teendők lebonyolítása
2015.08.17-26 Teacher Training Course on Drama in Education – Holistic Approach to Teaching with Drama Techniques in Lovran (HR)
2015.09.01-11.01. Tapasztalatok megosztása a kollégákkal. Tanterv és tananyagelemzés, a módszer használatának elméleti áttekintése a szaktárgyak tanításában,
2015.11.01-2016.05.01 Óravázlatok készítése, kipróbálása, a módszerek finomítása
2016.01.05-04.01. Workshopok tartása, tanári együttműködés
 

 

Újdonságok

Szempontok az elemzéshez

2015.08.30 10:54
írta: Mészáros Beáta 1. A tanár...

Fogalomtár

2015.08.30 10:50
Kaposi L.1, J. Neelands2, G. Bolton3, Sándor L. I. 4...

Tanári értékelés a drámaórán

2015.08.30 10:49
írta: Mészáros Beáta A tanári nyelvhasználatról A drámaóra...

Címkék

A címkék listája üres.